Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met je privacy en dat je goed op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat wij eraan doen om deze beveiligd op te slaan. De AVG vroeg om wat wijzigingen in ons beleid.

Veilige versleutelende omgeving
Op dit moment ben je misschien wel aangemeld voor de nieuwsbrief van Luxor. Daardoor ontvang je regelmatig een nieuwsbrief met onder andere aanbiedingen, mogelijkheden, actie’s en relevante nieuwsitems. Graag willen wij je op de hoogte brengen van het feit dat wij jouw gegevens hiervoor in een veilige versleutelende omgeving hebben opgeslagen.

Privacyverklaring
Om te voldoen aan de AVG hebben wij ons privacybeleid bijgewerkt. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is welke persoonsgegevens we hebben, hoe we deze gebruiken en welke rechten je daarin hebt. Het herziene privacybeleid kan je in onze leveringsvoorwaarden (artikel 20 Privacy) vinden:

Artikel 20 Privacy
20.1 Drukkerij Luxor staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de eisen die hieraan volgens de in Nederland geldende privacyregelgeving worden gesteld.

20.2 Drukkerij Luxor zal de door haar verwerkte persoonsgegevens zonder toestemming van de Afnemer niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij de gegevens heeft verzameld en zal deze gegevens niet met derden delen zonder toestemming van de Afnemer.

20.3 Drukkerij Luxor zal de door haar verwerkte persoonsgegevens middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij het nemen van deze maatregelen zal rekening gehouden worden met de stand van de techniek, de kosten van de te nemen maatregelen en de risico’s die aan de verwerking van de betreffende persoonsgegevens zijn verbonden. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking te voorkomen.

20.4 Vragen en verzoeken in verband met de door Drukkerij Luxor verwerkte persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Stijn Maertens.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, mail deze dan even naar info@drukkerijluxor.nl