Aanleverspecificaties

Onze aanleverspecificaties

Voor een efficiënte verwerking en een kwalitatief optimaal resultaat, raden wij je aan de volgende regels in acht te nemen bij het aanleveren van zelf opgemaakte bestanden. Wij zullen naar eer en geweten handelen wanneer er op een juiste wijze wordt aangeleverd, maar wij kunnen in geen geval de aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in hetgeen u ons aanlevert.

Aanleveren

Dit gaat het snelst en het gemakkelijkst via winkel@drukkerijluxor.nl (familiedrukwerk & printservice) of info@drukkerijluxor.nl (zakelijk print- en drukwerk). Natuurlijk kun je de bestanden ook aanleveren op USB-stick. Bestand te groot voor verzenden? Mail het ons via www.wetranfer.com.

Bestandsformaat

Aanleveren bij voorkeur als hoge resolutie pdf. Aanlevering van Indesign, Illustrator, en Photoshop bestanden, compleet met gebruikte fonts en illustraties, kan uiteraard ook. Het gebruik van Photoshop als opmaakprogramma voor tekst wordt afgeraden. Bestanden bestemd voor de printservice liever aanleveren als pdf.

Opmaak

Op 100% van het gewenste eindformaat, graag inclusief snijtekens en 3 mm afloop rondom (indien het beeld tot aan de rand van het materiaal geprint moet worden graag rondom 3 mm groter temaken dan het gewenste eindformaat). Mocht het gewenste eindformaat groter zijn dan het opmaakprogramma ondersteunt, ontvangen wij graag de opmaak op 50% of 25% van het eindformaat. Voor drukwerk met speciale afwerkingen zoals spotUV of foliedruk gelden aparte aanleverspecificaties. Deze worden op aanvraag toegezonden, inclusief een basisformat voor Indesign.

PMS-kleuren & full color

Digitaal printwerk is altijd zwart/wit of full colour. De eventueel in uw opmaak gebruikte PMS-kleuren worden dan ook automatisch vertaald naar CMYK-kleuren wat kleurafwijkingen tot gevolg kan hebben. Drukwerk wordt altijd aangeleverd in pms-kleuren dan wel full colour of geheel zwart (het zwart is dan niet opgebouwd uit Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart), maar uit 100% K).

Foliedruk

Haal het allerbeste uit uw design. Daarom is het belangrijk dat uw bestand met foliedruk voldoet aan een aantal eisen. Hiervoor hebben we een aparte PDF gemaakt met daarin de aanleverspecificaties en een basisformat voor Indesign of Illustrator, hoe wij uw bestand hiervoor graag ontvangen. Deze sturen we u graag toe op aanvraag. Het is wel een professioneel ontwerpklusje. Het is dus belangrijk dat u een gevorderde gebruiker bent van Indesign of Illustrator. In Photoshop gaat dit zeker niet.

Scans/Photoshop beelden

Voor een optimaal resultaat dient de resolutie van de scan op 100% van het eindformaat minstens 150 dpi te zijn. Bij lagere resoluties kunnen in contrastrijke gebieden de pixels zichtbaar worden (blokjesvorming) wanneer het beeld van dichtbij wordt bekeken. Indien u uw opmaak op 50% of 25% van het eindformaat aanlevert dient de resolutie van de beelden 300 dpi te zijn.

Meer weten?

Graag laten we je voorbeelden en mogelijkheden zien en gaan we met jou om tafel zitten om je ideeën om te zetten naar het juiste product. Wij houden van durf, ideeën omzetten in daden. We houden niet van half werk. Dit zijn precies de elementen die bepalen waarom mensen voor jouw bedrijf zullen kiezen en niet voor een ander. Vraag een offerte aan of neem contact met ons op!