Onze aanleverspecificaties

Voor een efficiënte verwerking en een kwalitatief optimaal resultaat, raden wij je aan de volgende regels in acht te nemen bij het aanleveren van zelf opgemaakte bestanden. Wij zullen naar eer en geweten handelen wanneer er op een juiste wijze wordt aangeleverd, maar wij kunnen in geen geval de aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in hetgeen je ons aanlevert. Een perfect opgemaakt & aangeleverd bestand ziet er zo uit: perfect bestand.

Aanleveren
Dit gaat het snelst en het gemakkelijkst via winkel@drukkerijluxor.nl (familiedrukwerk & printservice) of info@drukkerijluxor.nl (zakelijk print- en drukwerk). Natuurlijk kun je de bestanden ook aanleveren op USB-stick. Bestand te groot voor verzenden? Mail het ons via www.wetransfer.com.

Bestandsformaat
Aanleveren bij voorkeur als pdfbestand (PDF/X-1a:2001). Aanlevering van Indesign-, Illustrator-, en Photoshopbestanden, compleet met gebruikte fonts en illustraties, kan uiteraard ook, maar niet als er direct geprint moet worden. Liever deze bestandstypes zelf te exporteren naar pdf en dan aan te leveren.

Opmaak | afloop | schoonsnijden
Graag het bestand opmaken op 100% van het gewenste eindformaat, als het kan inclusief snijtekens en 3 mm extra afloop rondom. Dan kunnen wij het drukwerk schoonsnijden zonder witrand eromheen. Lukt dit niet, graag min. 5 tot 10 mm afstand houden tot de snijrand met belangrijke informatie. Dan hebben wij ruimte om te snijden.

Pantone | RGB | CMYK
Digitaal printwerk is altijd zwart/wit of full colour. De eventueel in uw opmaak gebruikte Pantone- of RGBkleuren worden dan ook automatisch vertaald naar CMYK-kleuren, wat kleurafwijkingen tot gevolg kan hebben. Drukwerk wordt altijd aangeleverd in pms-kleuren dan wel full colour of geheel zwart (het zwart is dan niet opgebouwd uit Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart), maar uit 100% K).

Foliedruk & spot-UV lak
Voor drukwerk met speciale afwerkingen zoals spot-UV of foliedruk gelden aparte aanleverspecificaties. Deze worden op aanvraag toegezonden, inclusief een basisformat voor Indesign of Illustrator. Het is wel een professioneel ontwerpklusje, dus belangrijk dat u een gevorderde gebruiker bent van deze programma’s. In Photoshop gaat dit zeker niet.
Aanleverspecificatie foliedruk
Aanleverspecificatie spotUV

Afbeeldingen
Voor een optimaal resultaat dient de resolutie van de afbeelding of scan op 100% van het eindformaat minstens 300 dpi te zijn. Bij lagere resoluties kunnen in contrastrijke gebieden de pixels zichtbaar worden (blokjesvorming) wanneer het beeld van dichtbij wordt bekeken.

Meer weten?
Graag laten we je voorbeelden en mogelijkheden zien en gaan we met jou om tafel zitten om je ideeën om te zetten naar het juiste product. Wij houden van durf, ideeën omzetten in daden. We houden niet van half werk. Dit zijn precies de elementen die bepalen waarom mensen voor jouw bedrijf zullen kiezen en niet voor een ander. Vraag een offerte aan of neem contact met ons op!